ADD-BE6   附加禮品 - Gund大鼻子和大肚子泰迪熊 Gordy
ADD-BE6   附加禮品 - Gund大鼻子和大肚子泰迪熊 Gordy   $250
Gund (在美國曾被評選為最受歡迎的禮品, 及榮獲無數的設計金牌獎章) - 
45cm (18吋) 泰迪熊"Gordy" 15379, 擁有超豪華長毛絨吋泰迪熊, 
還有一大鼻子和圓圓大肚子, 及他那可愛的樣子, 令你會常常想擁抱他! 
 **此附加禮品不接受單購買, 必需連同禮籃或花束、花籃訂購.
  **若單買這產品, 請瀏覽: http://www.babygifts.com.hk
 

ADD-BE6 附加禮品 - Gund大鼻子和大肚子泰迪熊 Gordy

# 若送貨日期為假日及公眾假期,請於前一個工作天4點前訂貨

  • 型 號: ADD-BE6
  • $250.00

   

   

 

標籤: Gund, gund 大鼻熊, gund大肚腩熊, 泰迪熊, Gordy, 15379, bear bear熊

Loading...